Palliatieve begeleiding kan worden vergoed uit middelen die door het ministerie van VWS beschikbaar zijn gesteld. Ook  als u ouder bent dan 50 jaar dan kunt u kosteloos gesprekken voeren. Neem daarvoor contact op met Zin in Utrecht, centrum voor Levensvragen: www.zininutrecht.nu

Een normaal consult voor mensen jonger dan 50 jaar kost €90,- per gesprek. Een gesprek duurt tussen de 1 à 1,5 uur.

Een consult voor relatiebegeleiding kost €120,- per gesprek (inclusief btw). Relatiebegeleiding komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid van een orientatiegesprek als u eerst wil kennismaken en wil bespreken wat ik voor u kan betekenen. Zo'n gesprek duurt 45 minuten en kost €50

Er is een aantal mogelijkheden om de begeleidingsgesprekken vergoed te krijgen.
•    Via de aanvullende verzekering van de meeste zorgverzekeraars
Via de meeste aanvullende verzekeringen is het mogelijk (een deel van) de kosten voor een gesprek te declareren bij uw verzekeraar. Kijk op deze lijst om te zien hoe dat met uw pakket zit of check u dit zelf via uw verzekeraar. Vermeld u dan wel dat de therapeut is aangesloten bij de NVPA/RBCZ en de volgende AGB-codes heeft: 94061845 en 73-730974. Tevens kunt u melden dat de RBCZ-licentie van Zielswijze is: 214054R. Lidnummer van het NVPA: 102219
   
•    Via de belastingaangifte
De kosten zijn belastingaftrekbaar als bijzondere ziektekosten, wanneer u meer dan 10% van uw inkomen besteedt aan uw ziektekosten. (Hier kunt u bijvoorbeeld ook de kosten van de premie voor uw zorgverzekering bij tellen).
•    Via een Persoonsgebonden Budget (PGB)
Het is mogelijk om de kosten uit het PGB te betalen. Geestelijke verzorging valt onder ondersteunende en activerende begeleiding.
•    Via de individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)
Mensen die langer dan 3 jaar een uitkering of een minimum inkomen hebben, kunnen in hun gemeente jaarlijks een individuele inkomenstoeslag aanvragen bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Het gaat om een vast bedrag (afhankelijk van uw situatie), waarvan u zelf bepaalt waarvoor u het gebruikt. Klik hier voor de toeslag in de gemeente Utrecht.

Let op: Wanneer u verhinderd bent, dient u de afspraak 24 uur vòòr de tijd van de afspraak af te zeggen. Niet afzeggen binnen 24 uur betekent toch een factuur!

Daarnaast is praktijk Zielswijze ook aangesloten bij het SCAG, het centrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg. Klachten over praktijk Zielswijjze kunt u indienen bij de beroepsvereniging het NVPA.